صفحه نخست

for every one

برا ی جوان تر شدن هیچوقت دیر نیست. سن یک فرد هرگز نمیتواند دلیل جوانی و یا پیری باشد، بلکه تنها نشانه تعداد سالهای گذشته میباشد. افراد میتوانند در سن ۳۰ سالگی پیر و در سن ۷۰ سالگی جوان باشند. شرایط بدن انسان نتیجه مستقیم دارد با توجه و مواظبتی که فرد از جسم و روان خود در طول سالهای عمرش کرده است. در اینجا روی سلامت روان تأکید میکنم، زیرا توجه و نگهداری از سلامت روان اهمیت بسیاری در سلامت جسم دارد. یک فرد نمیتواند خوشبخت باشد، اگر ذهن همواره مغشوش و تفکرات تاریک و افسرده کننده داشته باشد. یک فرد نمیتواند جوان باشد اگر مرتب نگران دوران سالخوردگی خود میباشد. جوان بودن به آن معنی ست  که انسان بیشتر خصوصیات جوانی مانند سلامتی، انرژی، سرزندگی، و خنده دائمی را بر روی لبان و چشمان خود داشته باشد. مفهوم جوانی آن است که انسان خوش مشرب، خوشرو، مهربان  و رفتارش با دیگران مودب و با احترام باشد، صرفنظر از از عقاید، رنگ پوست، ملیت و یا مقام و شأن اجتماعی آنها. جوانی یعنی انسان دائماً فعال باشد با کارهائی که به آنها عشق میورزد. برای بدست آوردن سلامت روان، باید سعی در داشتن این نوع شرایط ذهنی داشته باشیم. البته داشتن جسم سالم ساده تر است، اما نیاز به عزم و اراده راسخی دارد. این بدان معنی ست که انسان باید بدن خود را باز سازی کرده و زندگی دوباره به آن ببخشد. این کار بسیار ساده تر است از آن چیزی  که در ابتدا شاید بنظر بیآید. فقط صبر و حوصله لازم دارد. بسیاری بعد از سنین ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ با خود میگویند «ایکاش به جوانی ام برمیگشتم…. ایکاش لااقل چند سالی جوان تر بنظر میآمدم…ایکاش این چین و چروک ها ناپدید میشد…ایکاش پوست من جوان میماند…ایکاش…» بله ما آرزو میکنیم و آرزو میکنیم و با نگرانی  و عجله  به دنبال چاره میگردیم و برای پوشاندن علائم پیری به راه های غیرطبیعی روی میآوریم. که تنها خودمان را گول خواهیم زد

برای جوان تر شدن، باید خود سعی کنیم، هیچ فرد دیگری نمیتواند این کار را برای ما انجام دهد. جوان تر شدن یک رمز و راز نیست، بلکه یک دوره آموزش جدی و تمرین در اراده راسخ لازم دارد.  برای جوان تر شدن، باید سالم بود. به سلامتی دست یافتن یعنی آشنائی و آموزش به ساختمان بدن انسان همانطوریکه یک مکانیک خبره اتوموبیل از موتور اتوموبیل خود باخبر است. برای جوان ماندن باید عادات خود را تغییر دهیم

چگونه عادات بد خود را تغییر دهیم؟

پروسه شروع یک بیماری

ترکیب صحیح مواد غذائی

پروسه هضم مواد غذائی

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s