قانون شماره ۱ و ۲ ترکیب صحیح مواد غذائی

قانون شماره یک و ۲ ترکیب صحیخ مواد غذائیقبلا اشاره کردیم هضم مواد نشاسته ای در دهان و با آنزیم پتیالین شروع میشود. مصرف مواد غذائی اسیدی آنزیم پتیالین را از بین میبرد، لذا اختلال در عمل هضم مواد نشاسته ای بوجود میآورد. ناگفته نماند که اگر عمل هضم مواد نشاسته ای در دهان انجام نگرفت، آنزیم دیگری بنام آمیلاز در غده لوزالمعده ترشح میشود که عمل هضم مواد نشاسته ای را انجام میدهد. اما اگر عمل هضم مواد نشاسته ای در دهان انجام شود، هضم آن آسان تر انجام خواهد شد

breakfast_cereal_strawberries_currants_raspberries_juice_flowers_coffee_orange

قانون شماره یک ترکیب صحیح مواد غذائی: میوه های اسیدی مانند پرتقال و توت فرنگی با سریال و نان مصرف نشود

ترکیبت پروتئین و مواد نشاسته ای

واقعا که بدن ما خیلی هوشمند است. برای مثال بدن ما برای هضم هر نوع ماده غذائی یک آنزیم مخصوص آن ماده غذائی را ترشح میکند.  مثلا وقتی ما نان میخوریم، ابتدا مقدار کمی اسید هیدروکلروریک  در معده ترشح میشود، اما شاهکار هوشمندی بدن اینجاست که ابتدا عکس العمل این مایع هیدروکلروریک ترشح شده  خنثی میباشد، اما بعد که ماده نشاسته ای موجود در نان هضم شد، بعد مقدار زیادی اسید هیدروکلروریک ترشح میشود که پروتئین موجود در نان را هضم کند. این ۲ پروسه نمیتواند باهم بدرستی انجام پذیرد. بنابراین می بینیم که بدن ما برای بی توجهی ها و نامهربانی هائی که ما در قبال او می کنیم، راه حل هائی برای جبران آسیب پذیری مواد غذائی پیچیده دارد. بعضی از متخصصین تغذیه  قوانین ترکیب صحیح مواد غذائی را قبول ندارند، چرا؟ چون میگویند طبیعت خود چند نوع ماده غذائی را یکجا در یک نوع غذا قرار داده است. اما در جواب آنها باید گفت بسیار متفاوت است هضم یک نوع ماده غذائی ، هرچقدر هم که ترکیب آن پیچیده باشد در مقابل مصرف چند نوع مواد غذائی با هم در یک وعده. با مصرف یک نوع ماده غذائی که هم دارای پروتئین و هم دارای ماده نشاسته ای میباشد، بدن براحتی میتواند پروسه هضم را تنظیم نماید، هم از نظر درجه غلیظ بودن ترشح آنزیم و هم از نظر زمان بندی ترشح آن. اما وقتی ۲ نوع ماده غذائی مصرف شود که برای هضم هر کدام ۲ نوع آنزیم متفاوت و حتی متضاد نیاز است، پروسه هضم غیر قابل امکان خواهد شد. برای مثال اگر نان و گوشت همزمان مصرف شود، بجای اینکه یک آنزیم نسبتاً خنثی ترشح شود، فوری یک اسید قوی ترشح میشود و هضم ماده نشاسته ای کاملا مختل خواهد شد. هرگز نباید ندیده بگیریم که از نظر فیزیولوژیکی، هضم پروتئین و نشاسته در ۲ فضای کاملا متضاد باید انجام گیرد. ماده نشاسته ای برای هضم به یک فضای قلیائی نیاز دارد و پروتئین برای هضم صحیح به فضای اسیدی نیاز دارد. اگر معده انسان بمناسبت هضم پروتئین اسیدی باشد، آنزیم بزاق دهان به تنهائی برای هضم ماده نشاسته ای کافی نیست و نشاسته هضم نخواهد شد. وی اج موترم که یک دانشمند و متخصص تغذیه در قرن بیستم بوده است گفته است قسمت انتهای معده که در آنجا عمل حرکات ماهیچه ای برای مخلوط شدن غذا با مایعات معده انجام میگیرد، و در قسمت بالاتر معده قبل از بخش انتها مواد غذائی هنوز تحت تأثیر آنزیم بزاق دهان هستند.  این بدان معنی است که اگر پروتئین را اول بخورید و بعد ماده نشاسته ای، عمل هضم پروتئین در بخش انتهای معده و هضم نشاسته در بخش قبل از آن انجام خواهد گرفت. اما مردم بطور عموم نه بطور غریزی و نه بصورت های دیگر پروتئین را قبل از نشاسته نمیخورند. مثلا چلوکباب و یا نان و کباب با هم خورده میشود. یا در آمریکا گوشت استیک و سیب زمینی را با هم یکجا میخورند. البته اگر گوشت یا دیگر مواد پروتئینی ابتدا مصرف شود و بعد مواد نشاسته ای بعنوان دسر بعد از غذا مصرف شود، شاید به گفته وی اج موترم بهتر باشد. اما تازه این در صورتی ست که مواد غذائی خوب در دهان جویده شده باشد و بدرستی با بزاق دهان مخلوط شده باشد. اما معمولا غذا خیلی با سرعت خورده میشود و به آنزیم فرصت داده نمیشود تا کار خود را به طور کامل انجام دهد و بعد در معده هم مایع ترشح شده اسیدی بوده و پتیالین را از بین میبرد. بنابراین آنزیم دهان به مجرد رسیدن به معده از بین میرود قبل از اینکه بتواند کار خود را بدرستی انجام دهد. بعلاوه تحقیقات نشان داده که مقداری از مواد غذائی در قسمت هائی از انتهای معده بدون اینکه با مایعات معده مخلوط شده باشد، هضم نشده باقی میماند. به همین دلایل است  که باید نتیجه بگیریم هضم مواد غذائی که با بزاق دهان انجام میگیرد تا مدتی در معده  در مورد بعضی از مواد غذائی ادامه می یابد، اگر به طریق معمول همیشگی نان را با گوشت، نان و تخم مرغ و پنیر و نان با دیگر مواد پروتئینی بخوریم. وقتی غذائی مانند همبرگر خورده میشود، تمام آن باهم جویده و با هم مخلوط میشود. معده انسان هیچگونه مکانیزمی ندارد که بتواند  که مواد مختلف در آن را جدا کند و در بخش های مختلف معده آن را هضم نماید. ترکیب مواد غذائی در طبیعت بدین گونه دیده نمیشودد. حیوانات یک نوع ماده غذائی را در یک وعده میخورند. گوشتخواران مسلماً مواد نشاسته ای را با گوشت مخلوط نمیخورند. پرندگان حشره ها را در یک وعده از غذای روزانه شان میخورند و دانه ها را در وعده ای دیگر در روز. بنابراین براساس شناخت های فیزیولوژیکی نتیجه میگیریم که پروتئین و مواد نشاسته ای را نباید در یک وعده همزمان مصرف کرد. برای مثال این قانون میگوید: سریال، نان، سیب زمینی و دیگر مواد نشاسته ای  باید در وعده ای جدا با گوشت، تخم مرغ، پنیر، خشکبار و دیگر مواد پروتئین مصرف شود

مواد پروتئینی با مواد نشاسته ای

قانون شماره ۲ ترکیب صحیح مواد غذائی: مواد نشاسته ای با پروتئین را یکجا مصرف نکنیم

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s