قانون شماره ۳ و ۴ ترکیب صحیح مواد غذائی

قانون شماره ۳ : ترکیب ۲ نوع پروتئین فشرده در یک وعده

۲ نوع پروتئین

قانو شماره ۳ به ما میگوید : ۲ نوع پروتئین را همزمان در یک وعده مصرف نکنیم

مصرف ۲ نوع ماده پروتئینی متفاوت در یک وعده نیاز به تغییر و تبدیل و اصلاحاتی در روند و زمان هضم معمول معده دارد تا بتواند بطور کامل هضم شود. برای مثال در آخرین ساعت های هضم شیر، معده غلیظ ترین شیره معده را ترشح میکند در مقایسه با شروع وارد شدن شیر به معده. در خوردن معمول، مردم معمولی، حتی فیزیولوژیست ها به این چیزها توجهی ندارند و اصلا اهمیتی برای این چیزها قائل هستند. برای هضم تخم مرغ، معده غلیظ ترین شیره معده را در زمانی متفاوت با گوشت و شیر ترشح میکند. گفته میشود مردمان کلیمی در قدیم لبنیات و گوشت را با هم یکجا در یک وعده مصرف نمیکردند.  واقعیت این است که دستگاه گوارش انسان باید بسیار روند معمول هضم را تغییر داده و تبدیل و تحولاتی درآن بوجود بیآورد تا بتواند یک نوع ماده پروتئینی را هضم نماید و برایش غیر قابل امکان میباشد که بتواند ۲ نوع ماده پروتئینی متفاوت را همزمان هضم کند. این بدان معنی نیست که ۲ نوع گوشت و یا ۲ نوع خشکبار نمیتوان در یک وعده مصرف کرد، بلکه بدان معنی ست که  گوشت و پنیر، تخم مرغ و شیر، تخم مرغ و خشکبار، پنیروخشکبار، شیر و خشکبار و غیره  نباید با هم در یک وعده مصرف شود. یک نوع ماده پروتئینی در یک وعده البته بهتر میتواند به نحو کامل هضم شود.  بنابراین قانون شماره ۳ ترکیب صحیح مواد غذائی به ما میگوید که ۲ و یا چند نوع مواد پروتئینی را با هم مصرف نکنیم. یک ایرادی که به این موضوع گرفته میشود این است که باید چند نوع ماده پروتئینی را با هم مصرف کنیم زیرا  آمینواسیدهای مواد پروتئینی متفاوت میباشد و برای اینکه تمام آمینواسیدها به بدن ما برسد، باید چند نوع مواد پروتئینی مصرف کنیم. جواب این ایراد این است که چون بیشتر مردم بیش از یکبار در روز غذا میخورند، حتما نباید مواد پروتئینی متفاوت در یک وعده با هم مصرف شود. میتوان یک نوع آن در یک وعده و بعد نوع دیگرش در وعده دیگر مصرف شود. مطمئن باشید که مقدار قابل توجهی از پروتئین در بیشتر موادی که در روز میخوریم موجود میباشد، بنابراین این ایراد بی جا میباشد

قانون شماره ۴ به ما میگوید : شکر و پروتئین را همزمان در یک وعده مصرف نکنیم

قانون شماره ۴ به ما میگوید : شکر و پروتئین را همزمان در یک وعده مصرف نکنیم

قانون شماره ۴ : ترکیب صحیح مواد غذائی، شکر و پروتئین

تمام مواد دارای شکر، اعم از شکر معمولی تا شیره ها، میوه های شیرین، عسل و غیره یک خاصیت منع کننده در مقابل ترشح شیره معده دارند، یعنی مصرف آنها از ترشح شیره معده و در نتیجه جنبدگی آن جلوگیری میکند. پس این درست است که مادران به فرزندان خود میگویند قبل از غذا شیرینی نخورند زیرا جلوی اشتهای آنها را میگیرد. بنابراین اگر مواد دارای شکر با مواد پروتئینی مصرف شود، هضم پروتئین را مختل میکند. هضم شکر اصلا در دهان و معده صورت نمیگیرد، بلکه در روده هضم میشود. اگر مواد دارای شکر به تنهائی مصرف شود، مدت زیادی در معده نمیماند، بلکه به سرعت به روده فرستاده میشود، اما وقتی با انواع دیگر مواد غذائی مانند پروتئین و یا نشاسته مصرف شود، مجبور میشود برای مدت طولانی در معده بماند و منتظر بماند تا مواد دیگر هضم شود که در این مدت  به احتمال قوی، خراب شده و تخمیر میشود. بنا بر همین دلایل نامبرده شده  میتوانیم قانون شماره ۴ را نتیجه بگیریم که مواد دارای شکر و پروتئین را همزمان در یک وعده مصرف نکنیم

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s