قانون شماره ۵ و ۶ ترکیب صحیح مواد غذائی

قانون شماره ۵ -ترکیب شکر با مواد نشاسته ای

bread-jam

قانون شماره ۵ : مواد دارای شکر با مواد نشاسته ای در یک وعده باهم مصرف نشوند

قبلاً اشاره شد که هضم مواد نشاسته ای در دهان شروع میشود و در شرایط مناسب، برای مدتی هضم آن در معده ادامه می یابد. اما برعکس هضم مواد دارای شکر در دهان و معده انجام نگرفته، بلکه فقط در روده کوچک انجام میگیرد. وقتی شکر به تنهائی مصرف شود، فوری از معده به روده فرستاده میشود. اما وقتی شکر با مواد غذائی دیگر مصرف شود، باید در معده بماند تا غذاهای دیگر هضم گردد و در فضای گرم و مرطوب معده گرایش به تخمیر و خراب شدن دارد. ژله ها، مرباها، پودینگ های میوه، شکر معمولی(شکر سفید یا قهوه ای، شکر چغندر یا نیشکر)، عسل، شیره خرما، شیره های دیگر وقتی اضافه شود به کیک ها، نان ها، شیرینی ها، سریال های صبحانه، سیب زمینی و غیره، تخمیر شده و خراب میگردند. میلیونها مردم روزانه برای صبحانه سریال و شکر مصرف میکنند و معده آن ترش میکند، نفخ میکند، آروغ میزنند و نمیدانند دلیل آن چیست؟ بعضی ها فکر میکنند چیز مهمی نیست و دیگران نزد پژشک میروند و پژشک به آنها دارو میدهد. میوه های شیرین را هم با مواد نشاسته ای مخلوط مصرف کردن نتیجه مشابه خواهد داشت. نان های کشمشی و یا ترکیب شده با خرما، انجیر و غیره. بعضی ها خیال میکنند اگر بجای مواد شیرین دیگر، عسل مصرف کنند بهتر است، اما اصلا تفاوتی نمیکند. عسل یا شیره با نان و کیک هم تفاوتی نمیکند و نتیجه مشابه دارد. دلایل قوی وجود دارد که مصرف شکر با مواد نشاسته ای، هضم مواد نشاسته ای را مختل میکند. وقتی شکر وارد دهان میشود، دهان بزاق زیادی ترشح میکند، اما این بزاق دارای پتیالین نمیباشد، زیرا پتیالین برای هضم شکر لازم نیست. اگر مواد نشاسته ای با شکر، عسل، شیره، مربا، ژله و غیره مصرف شود، باعث میشود که بزاق دهان نتواند با این شرایط خود را تطبیق دهد، لذا یا اصلا پتیالین ترشح نمیشود و یا به مقدار خیلی کمی ترشح میشود، بنابراین هضم مواد نشاسته ای مختل خواهد شد. رجینال آستین که یک پژشک و نویسنده انگلیسی بوده است، می نویسد «مواد غذائی  باید سالم باشد اگر تنها مصرف شود و یا با مواد غذائی دیگر مصرف شود)، برای مثال اگر نان با کره مصرف شود، مشکلی بوجود نمیآورد، اما اگر مربا، عسل و شیره به آن اضافه شود، مشکل بوجود میآورد. بنابراین به قانون شماره ۵ ترکیب صحیح مواد غذائی میرسیم که مواد نشاسته ای و مواد دارای شکر در یک وعده همزمان مصرف نشود

قانون شماره ۶ – میوه های آبدار
Melons

بسیاری فکر میکنند میوه هائی مانند هندوانه، انواع خربزه و طالبی به آنها نمیسازه و عده ای هم میگویند که به این نوع میوه ها آلرژی دارند. این میوه ها بسیار سالم هستند و هضم آنها آنقدر برای بدن انسان سهل و آسان است که حتی آنهائیکه دستگاه گوارشی خیلی ضعیفی دارند میتوانند آنرا بدون هیچگونه مشکلی هضم نمایند. اما پس چرا این عده از مصرف with watermelonاینگونه میوه مشکل پیدا میکنند؟ هضم این میوه ها اصلا در معده انجام نمیشود. مقدار کار کمی که بدن برای هضم آنها مصرف میکند در روده انجام میگیرد. اگر به تنهائی مصرف شود، خیلی زود از معده خارج شده و در روده هضم میگردند. اما مصرف آنها با مواد غذائی دیگر باعث میشود که در فضای گرم معده مانده ، خراب شوند و تولید مشکلات شود. بنابراین به قانون شماره ۶ میرسیم که باید میوه های هندوانه، انواع خربزه و انواع طالبی به تنهائی و با معده خالی مصرف شوند

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s