وسائل مفید برای تهیه غذاهای خام گیاهی

در زیر چند دستگاه مخصوص تهیه اسپاگتی خام گیاهی با کدوی سبز را می بینید، روی هرکدام را کلیک کنید، شما را به صفحه مخصوص در وبسایت آمازون میبرد که میتوانید در آنجا آنرا سفارش دهید. من هم دستگاه خودم را از وبسایت آمازون خریدم. این نوع دستگاه را در مغازه ها ندیده ام و باید از اینترنت سفارش داد

دستگاه مخصوص تهیه اسپاگتی با کدوی سبز

دستگاه مخصوص تهیه اسپاگتی با کدوی سبز

در زیر چند آب میوه گیری می بینید، این آب میوه گیری ها را  (آب میوه گیره مستیگیتیگ ) می نامند که بیشتر مواد غذائی را حفظ میکند و برای سبزیجات بهتر است. من خودم نوع اولی را دارم به نام آب میوه گیری اومگا که برای تهیه خمیر نان خام گیاهی و بستنی میتوانید از آن استفاده کنید. زیرا میتوان از آن مانند چرخ گوشت هم استفاده کرد

در زیر مخلوط کن ویتامیکس را می بینید که نوع مخلوط کنی است که من دارم و برای تهیه نان، بستنی و بهترین مخلوط کن میباشد

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s