روژ لب های ناسالم

روژ لب های مارک های زیر دارای ماده شیمیایی سرب میباشند و تولید سرطان میکنند

  • CHRISTIAN DIOR
  • LANCOME
  • CLINIQUE
  • ESTEE LAUDER
  • SHISEIDO
  • RED EARTH (Lip Gloss)
  • CHANEL (Lip Conditioner)
  • MARKET AMERICA-MOTNES LIPSTICK

هرچقدر مقدار سرب در روژ لب زیادتر بکار رفته باشد، خطر مبتلا شدن به سرطان زیادتر میباشد. بعد از یک آزمایشی که روی روژ لب ها انجام شد، معلوم شد که مارک شماره ۴ بالا بیشترین مقدار سرب را دارا میباشد.  در زیر یک آزمایشی است که در اینترنت پیداکردم که میگوید خودتان میتوانید در منزل انجام دهید تا میزان سرب موجود در روژ لب را تشخیص دهید، که البته مطمئن نیستم که تا چه اندازه واقعیت دارد

کمی از روژ لب را روی دستتان بمالید و بعد سعی کنید که با سابیدن یک انگشتر طلا روی آن روژ لب را پاک نمائید. اگر رنگ روژ لب سیاه گردید، معلوم میشود که ماده سرب در روژ لب موجود میباشد. البته سازمان رسیدگی به مواد غذایی و دارویی آمریکا که مسئول رسیدگی به موادی که در لوازم آرایش بکار میرود، میباشد، میگوید که مقدار سربی که در روژ لب ها میباشد امن است و به انسان صدمه ای نمیزند. اما آیا تا چه اندازه میتوان به این سازمان و رسیدگی هایش اعتماد کرد؟ بارها عکس آن را مشاهده کرده ایم. البته بعضی از کارخانجات تولید لوازم آرایش وجود دارد که ادعا میکنند که روژ لب های آنها حاوی ماده شیمیایی سرب نمیباشد که در زیر چند وبسایت که اینگونه لوازم آرایش را دارند مشاهده میکنید

http://www.vegetarian-secrets.com/vegan-cosmetics.html

http://www.bewellstaywell.com/lead-free-natural-mineral-lipstick-s/32.htm

http://www.cnaturals.com/store/pc/viewCategories.asp?idCategory=18

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s