باکتری استفیلوکوکوس در گوشت

باکتری استفیلوکوکوس که در مقابل دارو هم مقاوم است، در گوشت های موجود در سوپرمارکتها دیده شده

 تحقیقات  نشان داده است که باکتری استفیلوکوکوس که باعث بیشتر عفونت ها در بدن میباشد در گوشت سوپر مارکت ها به مقدار زیاد دیده شده است، از گوشت قرمز گرفته تا گوشت مرغ. در این تحقیق علمی، محققین از ۱۳۶ نمونه گوشت سوپرمارکت های آمریکا، از جمله گوشت قرمز، مرغ، خوک و بوقلمون، از ۲۶ سوپرمارکت را استفاده کردند. بنا بر این تحقیقات، در دامداری ها که از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنند، زمینه مناسبی برای رشد این باکتری ها فراهم میشود و این باکتری به این وسیله از گوشت به بدن انسان منتقل میشود

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21498385

http://www.nypost.com/p/news/national/nearly_half_study_suggests_meat_q8zGMf5DW83MxBaOai6M7K

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s