تحقیقات دانشگاه هاروارد در مورد مصرف شیرحیوانی

 پروفسور دیوید لودینگ که دکتر اطفال و متخصص تغذیه و استاد در دانشگاه هاروارد مصرف شیر حیوانیمیباشد در نتیجه تحقیقات اخیر میگوید که مصرف شیر برخلاف اطلاعات غلطی که سالها در اختیار مردم گذاشته شده است برای بدن مفید نمیباشد. او میگوید حتی شیر کم چربی زیان آورتر از شیر تمام چربی میباشد. جزئیات مقاله پروفسور دیوید لودینگ را در لینک زیر مشاهده نمائید
Milk: It does a body good, right? Maybe not as much as we thought.
مصرف شیر برای بدن مفید نیست