عفونت های مقاوم به درمان، تهدید بزرگ جهانی


مدت هاست دانشمندان سعی میکنند، مسئولان و دست اندر کاران نظام پژشکی و ممالک را از Antibiotics-for-agricultureخطر بزرگی که عفونت های مقاوم به درمان، جان بشری را تهدید میکند، مطلع سازند. این خطر رابطه مستقیم دارد با مقاوم شدن بدن به آنتی بیوتیک ها. میگویند دلیل آن این است که پژشگان بیش از حد لازم آنتی بیوتیک برای بیماران خود تجویز میکنند. اما این خطر حتی افرادی را تحدید میکند که آنتی بیوتیک مصرف نکرده و یا بسیار به مقدار کمی در طول زندگی شان مصرف کرده اند. دلیل آن هم این است که در دهه های اخیر مصرف آنتی بیوتیک علاوه بر پزشکی در کشاورزی هم افزایش چشمگیری داشته و آنتی‌بیوتیکها در دامداری، پرورش مرغ و طیور، پرورش ماهی و آبزیان نیز به مقدار زیادی بکار میرود و افرادی که تولیدات حیوانی مصرف میکنند، خواه ناخواه آنتی بیوتیک هائی که در دامداری بکار رفته به بدن آنها نیز وارد میشود. اما رسانه ها از این موضوع چیزی نمی نویسند و اگر هم در جائی به این موضوع اشاره ای شود، فوری جلوی آن گرفته میشود زیرا این مطلب رابطه مستقیم با منافع صنایع عظیم تولیدات حیوانی دارد. برای مثال اگر مطلب لینک زیر را تا آخر بخوانید، در جائی نوشته شده :اما در دهه های اخیر مصرف آنتی بیوتیک علاوه بر پزشکی در کشاورزی هم افزایش چشمگیری داشته و آنتی‌بیوتیکها در دامداری، پرورش مرغ و طیور، پرورش ماهی و آبزیان، تولید محصولات کشاورزی و در باغهای میوه استفاده می‌شود
اما بعد از آن
در مطالب بعدی دیگر به این موضوع اشاره ای نشد. امروز هم دیدم دوباره مطلبی در مورد همین موضوع نوشته شده است که لینک آنرا در زیر می بینید. افرادی که تولیدات حیوانی مصرف میکنند، در معرض این خطر خود را قرار میدهند. زیرا صنایع تولید گوشت و دیگر تولیدات حیوانی، حیوانات را در مکان های تنگ و تاریک و آلوده نگهمیدارند، و به دلیل پیش گیری از عفونت حیوانات مقدار زیادی آنتی بیوتیک به حیوانات میدهند و با مصرف گوشت و یا دیگر تولیدات آن حیوانات، آنتی بیوتیک ها به بدن افراد مصرف کننده آن هم انتقال می یابد

عفونت‌های مقاوم به درمان، تا سال ۲۰۵۰ بیش از سرطان قربانی خواهند گرفت

این هم یک خبر جدید در مورد باکتریهای مقاوم

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s