غذاهای فرآورده شده تولید اعتیاد میکند

آیا شما فکر میکردید، تنها مشروب های الکی، سیگار و… تولید اعتیاد میکند؟
تحقیقات اخیر نشان داده مواد غذائی فرآورده شده مانند پیتزا، شوکولات و سیب زمینی سرخ کرده در انسان تولید اعتیاد میکند

……………………………………………………

مواد شیمیائی موجود در بعضی پلاستیک ها به سیستم تناسلی نوزادهای پسر در رحم آسیب وارد میکند

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s