Breast Feeding/ شیر مادر

یک تحقیقات وسیع که از سال ۱۹۸۲ شروع شد و بر روی ۶۰ هزار نوزاد انجام میشد، سرانجام در چند روز گذشته به پایان رسید. نتایج این تحقیقات نشان داده است که نوزادانی که دوران طولانی تری را با شیر مادر تغذیه میکنند، دارای هوش بالاتری خواهند بود و در تحصیلات  موفق تر خواهند شد. جزئیات این تحقیق را در لینک زیر میخوانید

تحقیقات در مورد کودکانی که از شیر مادر تغذیه میکنند

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s