پروسه شروع یک بیماری

اهمیت آگاهی به ساختمان و آناتومی بدناهمیت آگاهی به ساختمان بدنبیشتر افراد به اندازه کافی درد نکشیده اند تا آمادگی آنرا داشته باشند یک شبه، یک تغییر اساسی در روش زندگی خود بدهند، البته لازم هم نیست. اما اگر بخواهیم جوانتر شویم، لازم است ابتدا یک خانه تکانی درونی انجام دهیم و بدن خود را از داخل پاکسازی نمائیم. برای اینکار باید نگاهی بیاندازیم به پروسه خوردن، از زمانی که یک ماده وارد بدن میشود، آیا آن ماده هضم شده و تبدیل به مواد غذائی برای سلولها و بافت های بدن میشود، ویا آنکه ماده ای که وارد بدن شده، سمی بوده و بدن باید با آن مبارزه نماید. سیستم بدن ما بصورتی تنظیم شده است که میتواند بطور طبیعی از بیماریها جلوگیری کند، بشرطیکه بخوبی از آن مراقبت کنیم. اگر به شاهکار سیستم کارکرد بدن خود آگاه باشیم،  قدر حیات را خواهیم دانست و حتی از خیال آسیب وارد کردن  به بدن انسانها و یا  حیوانات، تفاوتی نمیکند، احساس زجر و تنفر به ما دست خواهد یافت.  بدن ما از میلیونها سلول میکروسکوپی تشکیل شده است که شامل تمام بافت ها، مایعات و استخوان ها در سیستم بدن ما میباشد. اگرچه این سلولها میکروسکوپی هستند، اما درون آنها هوشمندی زندگی و حیات قرار داده شده است. این سلولها به تحریکات ذهنی جواب میدهند، حتی اگر ما از وجود این روابط ناآگاه باشیم. این سلولها در تمام شرایط خدمتگزاران ما هستند و  اگر مواد غذائی لازم به آنها نرسد، قادر نخواهند بود کار خود را صحیح انجام دهند. طبیعت بدن ما را طوری ساخته است که میتواند در برابر بسیاری از آسیب ها و بی توجهی هائی که ما درقبال بدن خود انجام میدهیم مقاومت نماید. اما زمانی که حدود این ناملایمات و آسیب ها از حد مقاومت بدن تجاوز کند، بدن ما بطور غیرمستقیم به ما اخطار میدهد. این اخطارها علامت هائی است مانند خستگی، سردرد، یا دردهای دیگر، و یا انواع بیماریهائی که میتوانید نام آنها را در فرهنگ لغات پژشگی پیدا کنید. اگر به دلیل نادانی و غفلت به این اخطارهای بدن توجه نکنیم، طبیعت سیلی محکمی به ما خواهد زد. سیلی طبیعت بصورت بیماری واقعی خود را نشان میدهد. اگر ما مواد غذائی طبیعی لازمه را به سلول های بدن خود نرسانیم و همزمان بدن خود را از مواد زائد جمع شده در آن پاکسازی نکنیم، نه تنها به سلولهای بدن خود گرسنگی داده ایم، بلکه به دلیل مواد زائد جمع شده در بدن، به سلولها صدمه وارد کرده ایم. بنابراین روزانه باید قدری به فکر سلولهای خود نیز باشیم، و قدری از غذاهائی را که طبیعت مخصوص آنها ساخته است را در اختیار آنها قرار دهیم. در مطالب بعدی اضافه خواهیم کرد که غذای طبیعی سلول های بدن چیست؟ و چگونه میتوان بدن را از مواد زائد پاکسازی نمود؟

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s