آیا صبحانه مهمترین غذای روز است؟

میگویند باید صبحانه زیاد و سنگین بخوری، تا به اندازه کافی انرژی داشته باشی که روزت را شروع کنی. تنها کسی که در چگونگی کار فیزیولوژیکی بدن نادان است ممکن است که این خرافات را باور کند. صبحانه بزرگ و دیر هضمی که بیشتر مردم میخورند تا به آنها انرژی بدهد که روزشان را شروع کنند، در حقیقت وقتی به روده میرسد، ساعتها وقت لازم دارد که with persimmonهضم شود. غذائی که به ما انرژی میدهد که امروزمان را شروع کنیم، در حقیقت از غذای دیروز،  غذای یک هفته پیش، و یا حتی غذای یک ماه پیش بدست میآید. اگر شخص یک وعده و یا حتی چند وعده غذا نخورد، همیشه ذخیره غذا در بدن برای نیاز انرژی فوری موجود میباشد. بخصوص اینکه چون شب بعد از یک خواب خوب، انسان انرژی مصرف نکرده که گرسنه اش باشد. غذاهائی که ما در روز پیش میخوریم، در طول شب هضم میشوند و به کبد و سایر ارگانهای بدن برای ذخیره شدن فرستاده میشوند. و در صبح  همان ذخیره هضم شده غذاهای دیروز آماده هستند برای انرژی امروز. نباید به اشتباه فکر کنیم که غذاهائی که دیروز خوردیم، همه از ساعت ۶ بعدازظهر دیروز و در طول شب به مصرف بدن رسیده اند و حالا شکم ما خالی است و باید یک صبحانه بزرگ بخوریم. تمام غذاها اعم  از غذاهای سنگین، سبک، صبحانه، ناهار، و شام، بعد از خوردن باعث میشوند که انرژی عصبی و خون به قسمت دستگاه گوارش برای هضم غذا هجوم ببرند و بهمین دلیل انسان بعد از خوردن غذای زیاد و یا سنگین, احساس خستگی و کمبود انرژی میکند. دستگاه گوارش انسان در مواقعی که انسان در آرامش و استراحت است بهتر میتواند از عهده هضم غذا برآید. بنابراین در صبح که انسان میخواهد یک روز کاری را شروع کند، با خوردن غذای سنگین و زیاد به دستگاه گوارش و هضم غذا زیان وارد میسازد.  بهترین وقت برای خوردن غذای سنگین روز، ساعت های بعد از یک روز کاری میباشد. بنابراین کار عاقلانه این است که یا صبحانه اصلا خورده نشود و یا صبحانه و ناهار را از غذاهای سبک میل کند. یک تحقیق جدیدی هم نشان داده است که خوردن صبحانه آنقدر که گفته شده مهم است، حقیقت ندارد 

بهترین نوع صبحانه، میوه های آبدار میباشد

This entry was posted in آیا صبحانه مهمترین غذای روز است؟, بهترین نوع صبحانه. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s