دستور تهیه ارده خام گیاهی

مواد لازم
یک فنجان کنجد خام، ۲ فنجان آب برای خیساندن کنجدها

روش تهیه: کنجد ها را در دمای اطاق به مدت 4 ساعت در آب کافی خیس نمائید، بطوری که حدود دو و نیم سانتیارده متر روی کنجد را بپوشاند. آبی که کنجد در آن خیس خورده را دور بریزید. باز کنجدها را زیر آب جاری بشوئید و در یخچال برای 4 ساعت قرار دهید تا جوانه زند
کنجدها را در دستگاه مخلوط کن با قدرت بالا  به صورت خامه دربیآورید. با قاشق برای تمیز کردن گوشه ها و لبه های مخلوط کن استفاده کنید، و تمام دانه های باقی مانده را جمع کنید و در داخل مخلوط بریزید و بازهم مخلوط کنید، تا وقتی که دیگر هیچ دانه کنجدی باقی نماند. در هربار، در صورت نیاز، یک قاشق غذا خوری آب اضافه کنید تا مخلوط روان باشد. این ارده به مدت ۳ روز در شیشه دردار در یخچال باقی می ماند

This entry was posted in روش تهیه ارده خام گیاهی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s