دستور تهیه شیره خرما بصورت خام

خرما هسته خرماها را با دست در آورید. سپس خرماها را با کمی آب  در مخلوط کن مخلوط کنید و بتدریج آب بیشتری اضافه نمائید تا زمانی که به قوام دلخواه برسید. معمولا، قوامی مانند عسل برای استفاده بعنوان شیرین کننده در دستورهای غذایی بسیار مناسب است. به مدت یک هفته یا بیشتر در داخل ظرف در دار در یخچال نگه دارید. قند طبیعی داخل خرما به تازه ماندن آن کمک می کند

This entry was posted in دستور تهیه شیره خرما. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s