این ماده شیمیائی به سیستم تناسلی نوزادان پسر در رحم مادر صدمه میزند

مواد شیمیائی موجود در بعضی پلاستیک ها به سیستم تناسلی نوزادهای پسر در رحم آسیب وارد میکند

تحقیقات جدیدی نشان داده که نوزادانی که در رحم مادر در معرض ماده شیمیائی با نام  (بیس (۲-اتیل‌هگزیل) فتالات قرار sleepingbaby_640میگیرند، تغییراتی غیر طبیعی در سیستم تناسلی و تولید مثل آنها بوجود میآید. در این تحقیقات دیده شده که نوزادانی که در معرض مقدار بیشتر از این ماده شیمیائی قرار گرفته اند، فاصله بین مقعد و آلت تناسلی آنها از حد طبیعی کوتاه تر شده است. معمولا فاصله بین مقعد و آلت تناسلی مردان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بلند تر از زنان میباشد و اگر این فاصله کوتاه شود، ممکن است به حالت های مردانگی در آنها صدمه بزند. در گذشته هم تحقیقات بر روی حیوانات انجام شده که نشان داده کوتاه شدن این فاصله باعث آسیب به سیستم تولید مثل آنها وارد آورده است. همچنین در گذشته تحقیقاتی بر روی انسان نشان داده که این کوتاه شدن فاصله تغییراتی غیر طبیعی در سیستم تناسلی مردان وارد کرده است. در سال ۲۰۰۸ آمریکا بکار بردن این ماده را در اسباب بازی های کودکان ممنوع کرد، اما هنوز در ساخت بسته بندی های مواد غذائی فرآورده شده بکار میرود. همچنین در بعضی از کفپوش های منازل، عطر و کرم های پوست هم موجود است. بهترین کار این است که از مصرف مواد غذائی پراسس شده پرهیز کنید و تا حد امکان از کرم های پوست طبیعی و عطرهای طبیعی استفاده نمائید

This entry was posted in این ماده شیمیائی به سیستم تناسلی نوزادان پسر در رحم مادر صدمه میزند and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s