مصرف گوشت ما را به کشتن میدهد، اما نه به آن صورتی که فکر میکردید

خبر بد : تحقیقات جدیدی نشان داده که به دلیل مقاومت بدن در مقابل
آنتی بیوتیک، تا سال ۲۰۵۰ ده میلیون نفر در سال جان خود را از دست خواهند داد

خبر خوب : با وجود عدم سختگیری مقامات رسیدگی و بازرسی به سلامت مواد غذائی برای جلوگیری از cow-masterمصرف آنتی بیوتیک های زیاد از حد به حیوانات، مردم آمریکا آگاه شده اند و گوشت های تولید شده بدون مصرف آنتی بیوتیک را ترجیح میدهند. و تولید کنندگان گوشت متوجه این موضوع شده اند. لذا می بینیم که رستوران زنجیره ای مک دونالد، از اول همین ماه ضمانت کرده است که فقط گوشت مرغ پرورش یافته بدون آنتی بیوتیک استفاده میکند. و فروشگاه کاستکو همم از مک دونالد تقلید کرده است
جزئیات این مطلب را میتوانید در لینک زیر به زبان انگلیسی بخوانید
http://m.motherjones.com/blue-marble/2015/03/were-going-feed-animals-67-percent-more-antibiotics-2030

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s